De Oude Synagoge - Wat wij willen

Missie
De Oude Synagoge biedt een gastvrije, veilige ontmoetingsplaats aan mensen in de Harderwijker samenleving die daaraan behoefte hebben. Oprechte betrokkenheid en belangeloze aandacht voor mensen staan hierbij voorop. Wij respecteren onze bezoekers in wie ze zijn en wij helpen ze om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De Oude Synagoge werkt vanuit een christelijke geloofsovertuiging en met actieve betrokkenheid van christelijke geloofsgemeenschappen in Harderwijk.

Visie
Het inloophuis wil een vanzelfsprekende ontmoetingsplek zijn voor de mensen uit de doelgroep. Daarin willen wij hen stimuleren om richting te geven aan hun leven, om hen te helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren door hun talenten te ontdekken en in te zetten. De Oude Synagoge wil helpen om samen te leven; een ontmoetingsplaats zijn waar geluisterd wordt. Het voorkomt bijvoorbeeld dat mensen in een sociaal isolement raken en bij de pakken neer gaan zitten.