De Oude Synagoge - Samenwerking

De Oude Synagoge werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Mensen komen vrijblijvend in de Oude Synagoge en kunnen hier - als zij dit willen - hun verhaal kwijt. Het inloophuis is geen zorginstelling, wij vervullen een soort terminalfunctie: als het nodig is verwijzen wij door naar zorg- en welzijnsinstellingen. Er zijn verschillende ’gates’ waardoor mensen kunnen gaan om de hulp en ondersteuning te zoeken die nodig is. De Oude Synagoge wil hen daarin de weg wijzen.

Samenwerking is erg belangrijk vindt de Oude Synagoge. Daarom werkt zij ook nauw samen met onder andere Stichting ZorgDat en de Voedselbank. Zo worden bijvoorbeeld activiteiten van Stichting ZorgDat in het gebouw van de Oude Synagoge georganiseerd waar bezoekers van de Oude Synagoge ook naartoe kunnen gaan.