De Oude Synagoge - Bestuur

De leiding van de Oude Synagoge ligt bij het bestuur en wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter Goos van Steinvoorn
Vice-voorzitter Jaap Meijer
Secretaris Herman van Splunter
Penningmeester Walter Bunnik
Communicatie & PR Flip van der Kolk

 

Het bestuur van de Oude Synagoge werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.