De Oude Synagoge - ANBI

De Oude Synagoge is afhankelijk van giften en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).