De Oude Synagoge - Het gebouw

Het inloophuis De Oude Synagoge is gehuisvest in een historisch pand in de binnenstad van Harderwijk. Het pand is gebouwd in 1840 en diende tot aan de tweede wereldoorlog als synagoge voor de joodse bevolking in Harderwijk en omstreken. Toen de Joden tijdens de oorlog werden weggevoerd of moesten onderdoken, haalde men op bevel van de Duitsers hun woningen leeg. Dit werd opgeslagen in de synagoge. Het interieur van de synagoge zelf, is toen waarschijnlijk gesloopt. In 1943 is de Nederlands-Israëlitische Gemeente van Harderwijk ontbonden door de Commissaris van niet-commerciële verenigingen. Doordat het interieur was gesloopt en er na de oorlog nog maar twee joodse gezinnen in Harderwijk woonden, werd in 1947 de joodse gemeente van Harderwijk officieel ontbonden. De synagoge is na die tijd voor verschillende bestemmingen in gebruik geweest. Vanaf 2003 is de synagoge in gebruik als inloophuis. De naam ‘De Oude Synagoge’ is met toestemming van de joodse gemeenschap blijven bestaan vanwege de verbondenheid met het joodse volk.