De Oude Synagoge - Word vriend

De Oude Synagoge is volledig afhankelijk van giften. Met uw gift kan de Oude Synagoge het werk blijven doen en voor veel mensen in Harderwijk een waardevolle bijdrage leveren aan hun dagelijks leven. Wilt u overwegen om Vriend te worden door ons maandelijks te ondersteunen met een gift?

Ook is het mogelijk een lijfrenteovereenkomst met ons te sluiten, dat kan voor u fiscaal aantrekkelijk zijn.

 

De Oude Synagoge is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor is uw gift (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. Iedere gift, groot en klein, is van harte welkom!
Ons banknummer: 

NL 22 RABO 0317 7675 85 t.n.v. Stichting De Oude Synagoge.